Ubytování

v nově zrekonstruovaných pokojích

parkování

vlastní uzamykatelné a kamerou sledované parkoviště 

Vyberte:

Charitní dny pro duševní zdraví

Charitní dny pro duševní zdraví

Charita Uherské Hradiště zve širokou veřejnost na Charitní dny pro duševní zdraví, které se uskuteční od 10. do 12. října.

Místo: Uherské Hradiště
Termín: 10. 10. 2022, 17:00 — 12. 10. 2022, 16:00

Dny proti chudobě Ostrava - 2022

Dny proti chudobě Ostrava - 2022
Místo: Ostrava
Termín: 11. 10. 2022, 08:00 — 30. 10. 2022, 18:00

Přístup zaměřený na člověka - úvod

Akreditovaný kurz seznamuje účastníky s přístupem zaměřeným na člověka a možnostmi jeho využití při práci s klienty v sociálních službách a sociální práci. Přístup zaměřený na člověka poskytuje oporu pro komunikaci s klientem, práci se vztahem, posilování autonomie klienta, aktivizaci a motivaci klienta. Je výchozím přístupem pro rozšiřující metody jako jsou fokusing, preterapie, validace, plánování zaměřené na člověka, motivační rozhovory a další. Být zaměřený na člověka znamená nevycházet z toho, jací by lidé měli být, ale z toho jací jsou a jaké jsou jejich možnosti. V přístupu zaměřeném na člověka není důležité, co s klientem uděláme, ale jaké podmínky pro něj vytvoříme. Klíčem k osobnosti klienta je jeho prožívání, význam, který svému prožívání dává a naše schopnost mu porozumět.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 11. 10. 2022, 08:30 — 11. 10. 2022, 16:00

Kurz šití  1. lekce

Kurz šití  1. lekce
Místo: Komunitní centrum Zahrada
Termín: 11. 10. 2022, 16:30

Beseda - Na každém dni záleží

Beseda - Na každém dni záleží

Zveme vás na besedu s pracovníky Domácí hospicové péče HK, která proběhne v rámci Mezinárodního dne paliativní a hospicové péče. 

Místo: Studijní a vědecká knihovna HK
Termín: 11. 10. 2022, 16:30

Stresové situace v sociálních službách a jak je zvládat

Každý z nás zažívá v určitém období stres a stresové situace a nikdo není v těchto situacích bezmezně odolný. Přestože je stres nutnou součástí našeho života, je důležité naučit se stresové situace zvládat nebo jim dokonce předcházet. Akreditovaný vzdělávací program se zabývá základními pojmy v problematice stresu, charakterizuje reakce organizmu jako celku na fyzickou a psychickou zátěž. Vysvětluje, jak stres ovlivňuje naše myšlení a emoce a jak v těchto situacích reagujeme. 

TERMÍN JE JIŽ OBSAZEN!

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 12. 10. 2022, 08:30 — 12. 10. 2022, 16:00

Den otevřených dveří Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež TULiP

Den otevřených dveří Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež TULiP

Všichni jsou srdečně zváni na Den otevřených dveří Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež TULiP, který se uskuteční 12. října od 10 do 17.00 hod.

Místo: Uherské Hradiště, Nádražní 29
Termín: 12. 10. 2022, 10:00 — 12. 10. 2022, 17:00

Folkový klub - Jarda Svoboda

Folkový klub - Jarda Svoboda
Místo: Komunitní centrum Zahrada
Termín: 12. 10. 2022, 19:00

Jak pracovat s traumatizovaným jedincem v rámci poskytování sociální služby

V sociálních službách se setkáváme s klienty, kteří jsou zasaženi traumatickou událostí, jakou může být těžký úraz, ztráta blízké osoby, nehoda nebo nenadálá přírodní katastrofa. Často tito klienti potřebují naši pomoc. Tento akreditovaný kurz poskytne základní vhled do problematiky traumat. Účastníci se dozvědí, co znamená trauma, jak vzniká, jak může pomoci laik - nepsychiatr, jak s klienty máme jednat a komunikovat, kde hledat odbornou pomoc. 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 13. 10. 2022, 08:30 — 13. 10. 2022, 16:00

Amen khelas - všichni tančí

Amen khelas - všichni tančí
Místo: DKO Jihlava
Termín: 13. 10. 2022