Ubytování

v nově zrekonstruovaných pokojích

parkování

vlastní uzamykatelné a kamerou sledované parkoviště 

Vyberte:

Můj koníček - Po stopách rodů Vlašimska

Můj koníček - Po stopách rodů Vlašimska
Místo: Komunitní centrum Zahrada
Termín: 13. 10. 2022, 17:00

Insolvenční řízení v praxi

Účastník semináře se seznámi se specifiky práce se zadluženým klientem, získá schopnost provést rozbor situace konkrétního klienta, pokud jde o možnost řešení jeho situace za užití institutů úpadkového práva, bude schopen posoudit, zda konkrétní osoba splňuje podmínky pro řešení své současné sociální situace formou oddlužení s přihlédnutím k aktuálnímu znění právní úpravy. 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9
Termín: 14. 10. 2022, 08:30 — 14. 10. 2022, 16:00

Putování okolo Ježova

Putování okolo Ježova
Místo: Ježov
Termín: 15. 10. 2022, 08:30

Sbírka pro humanitární šatník 2022

Sbírka pro humanitární šatník 2022
Místo: Zátiššká 1914/1
Termín: 15. 10. 2022, 09:00 — 15. 10. 2022, 16:00

Motivace klienta ke změně v životě

Tento kurz je určen pracovníkům, kteří se věnují přímé poradenské práci se svými klienty, a to především dlouhodobějšího charakteru. Je inspirován modelem spolupráce s klientem nazývaným "motivační rozhovory", který je orientovaný na vnitřní změnu jednání a rozhodování lidí. Jde o způsob spolupráce s klientem, který efektivně napomáhá dosahovat klientovi jeho cílů. Přístup motivačních rozhovorů může v sociální práci najít široké uplatnění. Kurz představuje základní principy, způsob myšlení i práce s klientem a předává myšlenkové i praktické založeného na motivaci, porozumění situaci, rozhodnutí se pro pozitivní sociální změnu a aktivizaci a využití zdrojů a možnosti žádoucích k dosažení stanovených cílů. Kurz je prakticky orientován, teoreticko-praktický výklad je doprovázen praktickými nácviky a dalšími aktivitami reflektujícími tento koncept práce s klientem a vlastní postavení pracovníka v tomto procesu.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 18. 10. 2022, 08:30 — 19. 10. 2022, 16:00

Focusing - metoda pro zvládání emocí a stresu

Akreditovaný kurz seznamuje účastníky s metodou Focusing - tělesně zakotvené prožívání a možnostmi jeho využití pro svoji vlastní duševní hygienu, zvládání vlastních emocí, zvládání stresu a sebereflexi, stejně jako pro zlepšení schopnosti empatie a naslouchání ke klientům. Focusing je součástí metod přístupu zaměřeného na člověka, autorem metody je E. Gendlin, žák C.R. Rogerse. Focusing je metoda duševní hygieny, psychoterapie a sebereflexe, která slouží porozumění významům v těle probíhajícího prožívání, pomáhá porozumět vlastním emocím, prožitkům a významům, které svým prožitkům dáváme a toto porozumění využít k lepšímu vztahu (kongruenci) vůči sobě i klientům.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 19. 10. 2022, 08:30 — 19. 10. 2022, 16:00

Literární klub - Marek Orko Vácha

Literární klub - Marek Orko Vácha
Místo: Komunitní centrum Zahrada
Termín: 19. 10. 2022, 19:00

Imaginativní techniky při práci s klienty sociálních služeb

Schopnost imaginace představuje velký potenciál pro osobní i profesní život člověka. Jak ji využít v individuální nebo skupinové práci s klienty se účastníci kurzu nejen dozvědí, ale budou si moci prakticky vyzkoušet a zažít různé techniky podporující kreativitu a sebepoznání klientů.

Člověk prostřednictvím imaginace může rozvíjet své představy a díky schopnosti sebereflexe se setkává sám se sebou. Imaginující člověk nejprve sám prožívá své vnitřní obrazy a teprve potom je individuálně nebo ve skupině sděluje a reflektuje.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt.Jaroše 9,  Brno
Termín: 20. 10. 2022, 08:30 — 21. 10. 2022, 16:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 10. 2022

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 10. 2022
Místo: Hospic sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice, Ostrava
Termín: 20. 10. 2022, 14:00 — 20. 10. 2022, 17:00

Jak zvládat náročné komunikační situace

Kurz je zaměřen na rozvíjení komunikačních kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. V průběhu kurzu se pracovníci seznámí s různými typy náročních komunikačních situací, naučí se způsoby, jak jim předcházet a zároveň, jak se zachovat, pokud nastanou. Kurz vede pracovníky k tomu, aby se uměli vyvarovat nedorozumění s klienty či kolegy a v případě, že dojde ke konfliktu, jej uměli řešit tak, aby byly s výsledkem spokojené (nebo alespoň srozuměné) všechny strany konfliktu. Osvojí si také praktické techniky, které mohou využít při zvládání intenzivních emocí v komunikaci a to jak u sebe, tak u svých komunikačních partnerů (klientů, kolegů).

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9
Termín: 21. 10. 2022, 08:30 — 21. 10. 2022, 16:00