Ubytování

v nově zrekonstruovaných pokojích

parkování

vlastní uzamykatelné a kamerou sledované parkoviště 

Arcidiecézní charita Praha

Vlastníkem a provozovatelem penzionu U sv. Kryštofa je Arcidiecézní charita Praha. Výnos z provozu penzionu je podle stanov organizace i zákona využit na realizaci hlavního poslání - pomoci potřebným.

Arcidiecézní charita Praha je nestátní nezisková organizace, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. Pomoc potřebným je založena na křesťanském pojetí etických hodnot. Charita poskytuje celou řadu sociálních a sociálně zdravotních služeb pro seniory, lidi se zdravotním postižením, osamělé matky s dětmi, lidi bez domova, migranty, oběti domácího násilí a obchodu s lidmi a lidi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo na okraji společnosti. Její významnou činností je také rozvojová spolupráce a humanitární pomoc v nejchudších zemích světa, zejména v regionu subsaharské Afriky (Uganda, Zambie, Konžská demokratická republika) a dále v Indii, v rámci rozvojové a transformační spolupráce působí Charita Praha také v Bělorusku.

Arcidiecézní charita Praha je součástí celosvětové sítě Caritas Internationalis zastřešující 162 národních Charit, které působí téměř ve všech zemích světa, Charita (Caritas) je tak jednou z největších celosvětových sítí usilujících o odstranění chudoby a nastolení spravedlivější společnosti.

Více informací o Arcidiecézní charitě Praha.