Ubytování

v nově zrekonstruovaných pokojích

parkování

vlastní uzamykatelné a kamerou sledované parkoviště 

Vyberte:

Trénování paměti

Kurz účastníkům nabízí možnoti práce, praktické rady a typy jak pracovat se všemi skupinami seniorů, kteří mají poruchu paměti. Využití metody příjemného “šoku”, když senioři zjistí, že si toho ještě dost pamatují a zvýší si tak svoje sebevědomí a zájem o nové vědomosti a elán do života. Všeobecné možnosti jak už u mírně kognitivní poruchy paměti u klientů seniorů oddálit zhoršování jejich paměti, ale i možnosti jak udržet schopnost paměťových stop u klientů, kteří trpí Alzhaimerovou demencí ve třetím stádiu těžké demence. Účastníci se dozví, jakým způsobem komunikovat s lidmi s demencí, jak je oslovit, jak vnímat jejich pocity a pomoci jim v úskosti, jak používat i nonverbální komunikaci. Eliminovat veškeré rušivé vlivy, pokud je to možné a hlavně zajistit jim pohodu a bezpečí. Dotkneme se také možnosti prevence před stresy u personálu nebo jaké jsou možné příčiny syndromu vyhoření, příznaky a možnosti léčby. Účastníci se dozví něco z teorie o funkci mozku, jaké jsou druhy paměti, a prakticky setkání seniorů vyzkouší různé typy testů a cvičení. Nakonec si sami ve skupinách naplánují průběh hodiny trénování paměti se seniory v různých stádiích demence.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 30. 11. 2023, 08:30 — 30. 11. 2023, 16:00

Manipulace a lež: jak si s nimi poradit - ONLINE

Při jednání s klienty v nepříznivé sociální situaci se pracovníci často setkávají s manipulací a lhaním ze strany klientů. Toto jejich jednání se podílí na udržování a zhoršování jejich nepříznivé sociální situace. Zvládání tohoto jednání je důležitým aspektem při posilování klientů a podpoře jejich sociálního začlenění. Účastníci se na kurzu seznámí s tématem manipulace a lži, ujasní si, proč lidé lžou, naučí se rozpoznat manipulaci a lež, naučí se před lží a manipulací chránit a naučí se na manipulaci a lež ze strany klientů sociálních služeb zdravým způsobem reagovat. Na modelových situacích a praktických nácvicích si zvládání lži a manipulace vyzkoušejí. 

POZOR - TENTO KURZ PROBĚHNE ONLINE!

Místo: distanční forma kurzu
Termín: 1. 12. 2023, 08:30 — 1. 12. 2023, 16:00

Vánoční Jarmark

Místo: Tábor
Termín: 12. 2023

Mindfulness (všímavost) v sociálních službách

Mindfulness neboli všímavost je oblastí, které je v současné době věnována velká pozornost. Jedná se o koncept z oblasti psychologie, psychoterapie a psychohygieny. Zahrnuje různé způsoby rozvíjení vědomé pozornosti v několika oblastech: myšlení, emočního prožívání, tělesných pocitů a chování. Rozvoj všímavosti sebou nese velké množství přínosů (zlepšení fyzického i psychického zdraví, prevence syndromu vyhoření, zvýšení odolnosti vůči stresu, zlepšení mezilidských vztahů) prokázaných velkým množstvím vědeckých výzkumů.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 5. 12. 2023, 08:30 — 5. 12. 2023, 16:00

Problémové situace s uživateli sociálních služeb, jejich příčiny a řešení 6. 12. 2023

Akreditovaný vzdělávací program se zabývá tématem řešení problémových a konfliktních situací s uživateli sociálních služeb. Vysvětluje pojem problémového chování a jeho vnímání zaměstnanci sociálních služeb. Zmiňuje význam potřeb člověka a jejich vliv na projevy chování a jednání v komunikaci včetně posunu jejich priorit v průběhu života člověka a jeho stárnutí. Prezentuje příčiny vzniku problémových situací jako například způsob komunikace, bariéry v komunikaci, projevy chování, chyby ve vnímání lidí, vztah zaměstnanec - uživatel, rozdílná očekávání, vliv zdravotního stavu uživatele a další.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 6. 12. 2023, 08:30 — 6. 12. 2023, 16:00

Standardy kvality sociálních služeb aktuálně a v praxi - ONLINE

Kurz se zaměřuje na aktuální dění na poli legislativy v oblasti sociálních služeb a zohledňuje dobrou praxi poskytovatelů sociálních služeb. Účastníkům přinese orientaci v legislativních požadavcích, porozumění jim a schopnost převést legislativní požadavky do praxe. Zejména budou zohledněny aktuální a chystané změny v oblasti Standardů kvality sociálních služeb. Kurz nabídne prostor na probrání vlastní dokumentace a příslušná pravidla z konkrétního zařízení.

KURZ PROBĚHNE ONLINE !

 

Místo: distanční forma kurzu
Termín: 12. 12. 2023, 08:30 — 12. 12. 2023, 16:00

Úvod do nenásilné komunikace 14. 12. 2023

Kurz seznamuje účastníky s principy nenásilné komunikace (Nonviolent Communication) a možnostmi jejího využití v každodenních interakcích, zejména při zvládání konfliktních situací s klienty. Toto učení pomáhá proměnit obviňování a souzení na uvědomení si našich lidských potřeb, jejich jasné vyjádření a budování důvěry ve vztazích. Cílem je prohloubení naladění na sebe i na druhé a změna způsobu, jakým mluvíme a slyšíme sebe i druhé. Kurz je zaměřený na základní pilíře praxe, která usnadňuje jasnou komunikaci, redukuje stres a napomáhá porozumění.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 14. 12. 2023, 08:30 — 14. 12. 2023, 16:00

Pozvání na mši svatou 27. 12. 2023

Pozvání na mši svatou 27. 12. 2023

Přijměte pozvání na mši svatou, která bude sloužena ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti ve středu 27. 12. v 7.30 hod.

Místo: Uherské Hradiště, Františkánská ulice
Termín: 27. 12. 2023, 07:30 — 27. 12. 2023, 08:15