Ubytování

v nově zrekonstruovaných pokojích

parkování

vlastní uzamykatelné a kamerou sledované parkoviště 

Vyberte:

Úvod do nenásilné komunikace

Kurz seznamuje účastníky s principy nenásilné komunikace (Nonviolent Communication) a možnostmi jejího využití v každodenních interakcích, zejména při zvládání konfliktních situací s klienty. Toto učení pomáhá proměnit obviňování a souzení na uvědomení si našich lidských potřeb, jejich jasné vyjádření a budování důvěry ve vztazích. Cílem je prohloubení naladění na sebe i na druhé a změna způsobu, jakým mluvíme a slyšíme sebe i druhé. Kurz je zaměřený na základní pilíře praxe, která usnadňuje jasnou komunikaci, redukuje stres a napomáhá porozumění. 

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 8. 9. 2023, 08:30 — 8. 9. 2023, 16:00

Manipulace a lež: jak si s nimi poradit 12. 9. 2023

Při jednání s klienty v nepříznivé sociální situaci se pracovníci často setkávají s manipulací a lhaním ze strany klientů. Toto jejich jednání se podílí na udržování a zhoršování jejich nepříznivé sociální situace. Zvládání tohoto jednání je důležitým aspektem při posilování klientů a podpoře jejich sociálního začlenění. Účastníci se na kurzu seznámí s tématem manipulace a lži, ujasní si, proč lidé lžou, naučí se rozpoznat manipulaci a lež, naučí se před lží a manipulací chránit a naučí se na manipulaci a lež ze strany klientů sociálních služeb zdravým způsobem reagovat. Na modelových situacích a praktických nácvicích si zvládání lži a manipulace vyzkoušejí.

 

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 12. 9. 2023, 08:30 — 12. 9. 2023, 16:00

Pečující rovněž potřebují péči (2023.4)

Pečující rovněž potřebují péči (2023.4)

Pozvánka ke společnému sdílení radostí, ale i strastí. V malé skupině, kde je možné mluvit, ale také jen naslouchat. Získat podporu, radu. Nestranně, s respektem, bezplatně. 

Místo: Zálešná I/3222, Zlín
Termín: 12. 9. 2023, 15:30 — 12. 9. 2023, 17:00

Alternativní a augmentativní komunikace - funkce, nácvik a praktické ukázky

Kurz je určen pro ty pracovníky sociálních služeb, kteří pracují s klienty s obtížemi v komunikaci a s těmi, kteří nemluví. Kurz zdůrazňuje nutnost vytvoření alternativního komunikačního systému s klientem, seznamuje s existujícími komunikačními systémy a s tím, jak je zavézt do praxe. Účastníci si sami vyzkouší komunikaci prostřednictvím AAK.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 13. 9. 2023, 09:00 — 13. 9. 2023, 16:00

Vězeňský systém a motivace nejen odsouzeného

Kurz je určen pro pracovníky v přímé práci s klientem, který se může dostat (nebo se již dostal) do konfliktu se zákonem. Účastník kurzu se dozví něco o rozdělení osobnostních struktur a jejich vliv na druh trestné činnosti

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 14. 9. 2023, 08:30 — 14. 9. 2023, 16:00

Sebevědomí - jak nestát v cestě sám sobě - ONLINE

Všichni můžeme žít spokojený život a dosáhnout svých životních cílů. Na naší cestě se nám někdy objeví překážky, které musíme překonat. Jaké jsou to vlastně překážky?

Při pečlivém prozkoumání situace zjistíme, že největší brzdou k dosažení našich životních cílů jsme to my sami. Naše strachy a obavy. Kde se tyto strachy a obavy vzaly a jak s nimi zatočit, je jedním z témat tohoto semináře. Dalším cílem semináře je naučit se pracovat sám se sebou, se svými osobními hodnotami tak, aby naše kreativní síla byla využita co nejvíce. Objevte své vnitřní dítě a hýčkejte si jej. Přijměte svou  jedinečnost a sílu. Rozhodně ji máte!

 

KURZ PROBĚHNE ONLINE

 

TERMÍN JE JIŽ OBSAZEN

 

Místo: distanční forma kurzu
Termín: 15. 9. 2023, 08:30 — 15. 9. 2023, 16:00

Jak být dlouhodobě spokojený v práci

Kurz je zaměřený na podporu pracovní spokojenosti dlouhodobých zaměstnanců Diecézní charity Brno. Prostřednictvím individuální i skupinové práce, diskuzí a řešení modelových situaci si účastníci zvýší schopnost nalézat řešení náročných situací na pracovišti, zjistí do jaké míry jsou schopni různé situace ovlivnit a jak jim předcházet. Zaměří se na způsoby zachování duševní pohody při zvládání změn a pracovní zátěže, pojmenují si své silné stránky a kompetence. Každý účastník si odnese vlastní rozvojový plán s časovou osou, se kterým může následně pracovat v rámci svého profesního i osobního rozvoje s přihlédnutím ke specifikům prostředí sociálních služeb.

NOVÝ KURZ JE URČEN POUZE ZAMĚSTNANCŮM DIECÉZNÍ CHARITY BRNO.

Tento kurz proběhne ve dnech 15. a 22. září 2023 - vždy od 8:30 do 16:00

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 15. 9. 2023, 08:30 — 22. 9. 2023, 16:00

Stáří jako výzva dát životu smysl - Integrita ve stáří a projevy jejího (ne)dosahování

Jestliže chápeme stáří jen jako "prodloužení" dospělosti, pak vnímáme mnohé jeho projevy negativně, jako ztrátu kompetence, zmatenost, "senilitu", patologickou změnu osobnosti apod. Projevy dezorientace, změny nálad, zájmů, odmítání společenských kontaktů či nestandardní chování nemusí být nutně způsobeny degenerativními procesy v mozku, ale mohou být způsobem, jakým psychika seniora zpracovává výzvy a krize plynoucí z předchozího i současného života tváří tvář vlastní křehkosti a konečnosti. Pokud přijmeme stáří jako další vývojovou fázi, pochopíme její význam, zákonitosti, úkoly a nároky, které na člověka klade, můžeme seniorům pomoci zvýšit kvalitu jejich života, brzdit rozvoj deprese a dezorientace, zlepšit jejich celkové fungování. Pomůžeme jim přožít vrchol života smyslupně a plně. Slovy Maslowa "být vším tím, čím mohou být".

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 19. 9. 2023, 08:30 — 19. 9. 2023, 16:00

Osobní pohoda - jak si zlepšit náladu a být duševně fit 19. 9. 2023

Kurz se zaměřuje na oblast psychohygieny všedního dne s cílem více prozkoumat a pochopit svou vlastní osobnost a naučit se ji respektovat, nikoliv popírat. Kurz podporuje nastavení pozitivního pohledu na život, snaží se pomoci účastníkům nalézt vlastní sebehodnotu a prostřednictvím vyšší sebeúcty předcházet vzniku nemocí a nespokojenosti. Jedním z dílčích cílů kurzu je představení růstového nastavení mysli, které vede k touze po poznání, zvědavosti, učení se novým věcem.

Využijte poslední dvě volná místa na kurzu.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 19. 9. 2023, 08:30 — 19. 9. 2023, 16:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 19. 9. 2023

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 19. 9. 2023
Místo: Hospic sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice, Ostrava
Termín: 19. 9. 2023, 14:00 — 19. 9. 2023, 17:00