Ubytování

v nově zrekonstruovaných pokojích

parkování

vlastní uzamykatelné a kamerou sledované parkoviště 

Vyberte:

Hranice ve vztazích při práci v sociálních službách

V tomto akreditovaném workshopu se budeme věnovat tématu hranic. S hranicemi se potýkáme ve všech oblastech našeho života. Je dobré rozumět hranicím a jejich významu ve vztahu k sobě samému, ve vztazích, které žijeme s kolegy, nadřízenými, podřízenými, s našimi klienty, ale také v osobním životě. Proč jsou hranice v našem životě, v našich vztazích, v naší práci důležité? Co hranice jsou, jak se tvoří, jak jsou porušovány, jak je možné je chránit a měnit? Jak souvisí s hranicemi schopnost říci ne a jak s naší osobní zodpovědností? Jaké limity hranice stanovují nám a jaké našim klientům? Tyto a další otázky nás budou provázet tímto seminářem.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 27. 10. 2022, 08:30 — 27. 10. 2022, 16:00

Pozvánka na mši svatou

Pozvánka na mši svatou

Přijměte pozvání na mši svatou, která bude sloužena ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti ve čtvrtei 27. 10. v 18.00 hod.  Mše svatá bude sloužena za živé i zemřelé klienty Domácího hospice Antonínek a všechny pracovníky Charity Uherské Hradiště. Těšíme se na setkání s Vámi. 

Místo: Františkánský kostel v Uherském Hradišti
Termín: 27. 10. 2022, 18:00 — 27. 10. 2022, 19:00

Za naše úspěchy vděčíme Vám II.

Za naše úspěchy vděčíme Vám II.

Zveme Vás do Josefova, kde si v kostele Nanebevstoupení Páně můžete prohlédnout II. část naší putovní výstavy příběhů z Indie "Za naše úspěchy vděčíme Vám". 

Místo: Josefov – kostel Nanebevstoupení Páně
Termín: 1. 11. 2022 — 30. 11. 2022

Aplikovaná krizová intervence - práce s klienty se sebevražednými tendencemi

Akreditovaný kurz se věnuje problematice suicidálního chování, jeho příčinám, průběhu, možnostem detektovat varovné signály. Zaměřuje se na odhalení falešných představ o sebevraždách, na zpracování vztahu pracovníka k nim, reflexi tématu smrti a umírání vůbec. Kromě teoretických východisek přináší základní zásady a postupy intervence v práci se sebevražedným klientem, nabízí příklady dobré praxe a sdílení zkušeností. Dotýká se etických otázek i legislativního ukotvení daného tématu.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 1. 11. 2022, 08:30 — 1. 11. 2022, 16:00

Dávky pomoci v hmotné nouzi ONLINE

Tento akreditovaný kurz účastníky seznámí se systémem dávek hmotné nouze v ČR. Lektor objasní základní pojmy, seznámí se 3 typy dávek pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. Účastníci se dozvědí, jaké přijmy lze započitat, jaký je princip výpočtu dávek pomoci v hmotné nouzi.  Dozví se praktické rady jak klientovi pomoci  ohledně vyplnění žádosti o dávku. V závěru kurzu  budou účastnici s lektorem diskutovat kazuistiky z praxe.

KURZ PROBĚHNE ONLINE !

Místo: distanční forma kurzu
Termín: 1. 11. 2022, 08:30 — 1. 11. 2022, 16:00

Příběhy z Indie pod širým nebem

Příběhy z Indie pod širým nebem

Zveme Vás do Skutče, kde si můžete na plotě před Gymnáziem Suverénního řádu maltézských rytířů prohlédnout naši putovní výstavu "Za naše úspěchy vděčíme Vám". 

Místo: Skuteč – Vítězslava Nováka 584 (plot před Gymnáziem Suverénního řádu maltézských rytířů)
Termín: 1. 11. 2022 — 31. 12. 2022

Psychiatrické minimum

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří se ve své praxi setkávají s lidmi s duševním onemocněním a potřebují se více dozvědět a zorientovat se v základních pojmech z oblasti psychiatrie, psychopatologie, duševních onemocnění a jejich léčby. Účastníci se seznámí s pohledem na duševní zdraví a duševní nemoc. Dozvědí se o příčinách a projevech duševních nemocí a jaké komplikace to může mít v běžném životě jedince. Součástí kurzu je i diskutování případových studií a praxe účastníků s lektorem.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 2. 11. 2022, 08:30 — 3. 11. 2022, 16:00

Filmový klub s Jaroslavem Nyklem

Filmový klub s Jaroslavem Nyklem
Místo: Komunitní centrum Zahrada
Termín: 2. 11. 2022, 19:00

Práce s uživateli alkoholu v poradenských a sociálních službách

Kurz se zaměřuje na práci s uživateli alkoholu či závislými osobami v poradenských a sociálních službách, a to včetně těch, které se neprofilují jako adiktologické. Obsahem kurzu je orientace v základních pojmech spojených s danou problematikou a orientace v síti poradenských a léčebných služeb pro uživatele alkoholu a OPL. V obsahu vzdělávání je kladen důraz na práci s nemotivovanými klienty a klienty, kteří odmítají abstinenci včetně základních poradenských dovedností.

Místo: Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9, Brno
Termín: 3. 11. 2022, 08:30 — 3. 11. 2022, 16:00

Vernisáž Můj svět

Vernisáž Můj svět

Vernisáž putovní fotografické výstavy "Můj svět".

Místo: Městská knihovna Písek
Termín: 3. 11. 2022, 17:00